Konkursi


Confucius Institute Deans-poziv

Univerzitet Crne Gore je u finalnim dogovorima u vezi sa osnivanjem Konfucije instituta, gdje ce se realizovati aktivnosti u vezi sa poducavanjem kineskog jezika, kulturno-obrazovnim razmjenama i dešavanjima, a u cilju jacanja saradnje i razvoja prijateljskih odnosa izmedju NR Kine i Crne GoreKancelarija Instituta ce se nalaziti u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Upravljanje Institutom, pored Borda direktora, bice povjereno direktoru. Neki od kriterijuma koje direktor Konfucije instituta mora ispunjavati su sledeći:

-          Zainteresovanost i zelja da se radi na promovisanju prijateljskih odnosa NR Kine i Crne Gore

-          Stečeno najmanje visoko obrazovanje, kao i da je zaposlen na Univerzitetu Crne Gore

-          Iskustvo u izvodjenju nastave i administrativnim poslovima

-          Da bude inovativnog duha, u stanju da privuče širu zajednicu za aktivnosti koje se budu organizovale, komunicira sa medijima

-          Poznavanje kineskog jezika je pozeljno, ali nije neophodno

Ukoliko ste zainteresovani za rukovodjenje Institutom i smatrate da biste adekvatno odgovorili na kriterijume, molimo vas da izraz spremnosti, uz kraću biografiju, uputite šefu kabineta rektora, Dijani Jovanovic, na mail dijana@ac.me do 4.juna 2014.godine, ili u papirnoj formi arhivi Rektorata Univerziteta Crne Gore.        

Guide for Confucius Institute Deans