Novosti


Ljetnja škola u Varšavi

Ljetnja škola u Varšavi je edukativni kurs koji se tiče ekonomije i menadžmenta, a organizovan je na engleskom jeziku na Ekonomskom fakultetu u Varšavi.

Ljetnja škola u Varšavi nudi:

- dvije nedjelje akademskih kurseva koji kombinuju teorijski, kao i praktični pristup

- 8 ECTS kredita nakon položenog završnog ispita

- mogućnost učešća na radionicama koje su pripremljene u saradnji sa međunarodnim kompanijama

- priliku da se upoznaju najuticajniji ljudi iz poljskog političkog i ekonomskog života

- izuzetno interkulturalno iskustvo u jednoj od zemalja sa najbržim razvojem u Evropi

Kurs obuhvata 64 akademska sata tokom dvije nedjelje. Predavanja su na engleskom jeziku od strane akademskih predavača Univerziteta u Varšavi koji imaju doktorsku titulu. Od učesnika se očekuje da prisustvuju na svim predavanjima i radionicama.

Školarina za Ljetnju školu iznosi 599 eura, a uključuje:

- 3 studentska obroka

- studentski dom (dvokrevetne sobe)

-  predavanja

- nastavni materijal

Školarina ne uključuje osiguranje, kao ni putne troškove.

Krajnji rok za apliciranje je 31. maj 2015. godine.  Više informacija o programu možete naći ovdje.