Novosti


Internacionalna ljetnja škola u Krakovu

 U toku je konkurs za Ljetnju školu Solidarity for peace koja će se održati u Krakovu, Poljska, od 28. juna do 07. jula 2015. godine. Predavanja i radionice će biti fokusirane na savremene probleme i prijetnje bezbjednosti u Evropi i svijetu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uslove:

- starost između 18 i 35 godina

- znanje iz društvenih nauka, prava, ekonomije, političkih nauka, bezbjednosti ili sličnog polja u okviru tematskog polja Škole

- minimum B2 nivo poznavanja engleskog jezika

- da budu društveno aktivni i da imaju osobine lidera

Pokriveni troškovi:

- predavanja

- smještaj

- 3 obroka dnevno

- prevoz tokom trajanja škole

- ulaznice za posjete, muzeje...

Budžet Škole ne pokriva putne troškove do i od Krakova.

Rok za slanje aplikacija je od 16. maja do 02. juna 2015. godine, do 12h. Više informacija o školi i planiranim aktivnostima možete pronaći ovdje.