Novosti


Obuka za Buddy network

 U organizaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore počela je obuka za buduće članove volonterske „buddy“ mreže.

Tokom obuke koja će trajati dva dana, studentima će se kroz raznovrsne aktivnosti predstaviti uloga „buddy“ studenta, tj. vrsta podrške koju pružaju stranim studentima (od prijave boravka, upoznavanja grada, fakulteta, sistema studiranja itd.) u cilju što bržeg prilagođavanja i integrisanja u novoj sredini i akademskoj zajednici.  

Uslovi za prijavu bili su: dobro znanje engleskog jezika, komunikativnost, poznavanje rada na računaru, kao i spremnost da se odvoji vrijeme i posveti stranom studentu. Prijavilo se 13 studenata sa različith fakulteta UCG. Oni će biti podrška stranim studentima koji će tokom naredne akademske godine boraviti na UCG u okviru programa mobilnosti.

Takođe, predstavljen je i okvirni plan aktivnosti koje će buddy studenti imati u narednom periodu, odnosno, studijskoj godini.