Dogadjaji


Welcome day za strane studente

 

 

 U organizaciji Kancelarije za medjunarodnu saradnju u srijedu,  21.10.2015. godine održan je Welcome day za strane studente na razmjeni, koji će na Univerzitetu Crne Gore, posredstvom različitih programa mobilnosti (SIGMA,CEEPUS, SUNBEAM ) boraviti na fakultetima UCG.

Susret je bio prilika za razmjenu prvih utisaka i iskustava sa Univerzitetom i fakultetima, pričalo se o organizaciji nastave i studentskog zivota, predstavljene su planirane aktivnosti Kancelarije usmjerene na strane studente.

Takodje, prorektor za medjunarodnu saradnju prof.dr Maja Baćović, poželjela je dobrodošlicu studentima, ugodan boravak u Crnoj Gori i uspjeh na polju akademskih rezultata.

Ovom sastanku prisustvovali su i članovi  volonterske Buddy mreže, koja je sačinjena od studenata Univerziteta Crne Gore.  Oni su davali prijedloge u vezi sa daljim aktivnostima, planiraju brojna međusobna druženja, kako bi stranim studentima učinili boravak što  ljepšim.

Kancelarija za medjunarodnu saradnju organizuje kurs crnogorskog jezika za sve strane studente. Časovi se održavaju u zgradi Rektorata dva puta nedjeljno. Planirana je i ekskurzija do Cetinja i Kotora, gdje će im se predstaviti kulturno-istorijske i umjetničke znamenitosti ova dva grada.