PROJEKTI : TEMPUS


TEMPUS - OPUS

 

 

 ... detaljnije

TEMPUS-N.L.S.W.B.U: bibliotecki sistemi
 ... detaljnije

TEMPUS-R&D SERVICES:R&D servisni centar
 ... detaljnije

TEMPUS-DEBUT-M
 ... detaljnije

SEEPALS

SEEPALS projekat je namijenjen unapređenju nastave stranih jezika na univerzitetima uključenim u projektni konzorcijum, u skladu sa socio-političkim promjenama i promjenama na tržištu, uz uspostavljanje jedinstvenog obrazovnog prostora modernih studija stranih jezika.

Projekat je regionalnog karaktera, prvi takve vrste koordiniran od strane crnogorske ustanove, u ovom slučaju je to Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore. Pored našeg Univerziteta, partneri iz regiona su: univerziteti u Skopju i Tetovu – Makedonija, univerziteti u Tirani i Vlori – Albanija, I BiH su partneri univerziteti u Tuzli i Banja Luci, a iz Srbije univerziteti u Prištini – Kosovska Mitrovica, Novom Sadu i Novom Pazaru. EU partneri su: Univerzitet u Mariboru – Slovenija, Univerzitet u Peruđi – Italija, Univerzitet u Nirnbergu – Njemačka, kao i WUS – Austrija.

Veb-sajt projekta:http://www.seepals.net/about/

 ... detaljnije

EPSP: Obrazovne politike

 U toku je sprovođenje projekta ’Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro’, čiji je jedan od osnovnih rezultata uspostavljanje studijskog programa na nivou magistarskih studija iz pomenute oblasti. Studije sprovodi Filozofski fakultet, u saradnji sa predavačima sa drugih jedinica Univerziteta kao i gostujućim profesorima iz Srbije i EU partnerskih zemalja, Belgije i Slovenije.

Nedavno je uspješno upisana prva generacija studenata u Crnoj Gori.

Više o samom projektu ćete naći na http://www.tempus-epsp.com/

 

 

 

Pogledajte  brošuru o studijama

 ... detaljnije

DELLCO: Razvoj koncepta cjeloživotnog učenja

 Projekat Razvoj koncepta cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore ima za cilj izradu Strategije cjeloživotnog učenja kako bi se omogućilo obnavljanje i jačanje veza sa tržištem rada i industrijom, kroz uključivanje svih zainterestovanih strana i njiihovo partnerstvo, i konkretno, kroz izradu baze podataka o svršenim studentima i stopi njihovog zapošljavanja kao  i kroz identifikovanje profila koji nedostaju na tržistu. Projekat će se baviti i priznavanjem prethodnog obrazovanja i omogućiti odraslim učenicima  da pohađaju dodatne kurseve i obuku koja odgovara njhovim potrebama i željama, čime će im se pomoći da pronađu odgovarajuće zaposlenje i postanu aktivni gradjani.

Ovo je prvi nacionalni TEMPUS projekat u kome je Univerzitet Crne Gore koordinator, i ujedno, u ovom konkursu su po prvi put dva projekta koordinirana od strane crnogorskih partnera. U oba slučaja coordinator je Univerzitet Crne Gore. Partneri su Ministarstvo prosvjete i sporta, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Centar za stručno obrazovanje i Privredna komora. Partneri iz Evropske unije su Univerzitet u Arhusu (Danska), Katolički univerzitet u Luvenu (Belgija), Univerzitet u Alikanteu (Španija) i WUS-Austrija.

Više informacija o projektu i aktivnostima: www.dellco.ac.me

 ... detaljnije

Projekat - Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)

 Projekat se odnosi na istraživanja o diplomiranim studentima i poboljšanje AUMNI servisa za unapređenje strateškog menadžmenta i poboljšanje kvaliteta. CONGRAD je Regionalni Tempus IV projekat, radiće se u periodu od oktobra 2011. do oktobra 2014. godine, i finansira se uz podršku Evropske Komisije.
CONGRAD projekat upucćuje na potrebu visokoškolskih ustanova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da poboljšaju svoj institucionalni strateški menadžment i kapacitet samoevaluacije savremenim kontaktom sa svojim diplomiranim studentima i unapređenjem sistema sprovođenja redovnih istraživanja sa njihovim učešćem.         

CONGRAD ima za cilj da:

    Poboljša institucionalnu samoevaluaciju sistematskim prikupljanjem pouzdanih informacija na osnovu povezanosti između završenih studijskih programa i zapošljavanja diplomiranih studenata,
    Omoguci strateškom menadžmentu istraživanje i razmjenu iskustva između ustanova visokog obrazovanja partnerskih zemalja,
    Pruži opšti uvid u specifične uslovie tranzicije između visokog obrazovanja i tržište rada u partnerskim zemljama,
    Omogući osnovne dokaze za procjenu reforme obrazovanja i promjene kurikuluma u poslednjoj dekadi.

Pošto je istraživanja o diplomiranim studentima veoma pouzdan instrument za prikupljanje informacija o uslovima studija i tranziciji iz visokog obrazovanja na tržište rada, ovi ciljevi se mogu riješiti na osnovu analize i tumačenja rezultata istraživanja sa diplomiranim studentima. CONGRAD inicira izgradnju kapaciteta ovih procese. Učesnici – partneri, su visokoškolske ustanova, aktivno su uključeni u obuku, radionica i seminara, tako da će biti stvoreni uslovi da u budućnosti redovno kontaktiraju diplomirani studenti i vrše istraživanja.

 ... detaljnije