KONTAKT


Ovdje ćete naći kontakte zaposlenih u Kancelariji za međunarodnu saradnju i nadležnog prorektora. Pored imena svakog zaposlenog je navedeno i za koja pitanja je nadležan. Međutim, trudićemo se da odgovorimo i na sva druga pitanja koja možete imati, a tiču se međunarodne saradnje i odgovarajućih EU programa:
 
Prof. dr Maja Baćović, prorektor
 
 
Ana DRAGUTINOVIĆ - programi mobilnosti studenata i akademskog osoblja
020 414 250
anat@ac.me 
 
Dijana JOVANOVIĆ - EURAXESS Montenegro 
020 414 250
dijana@ac.me
 
Isidora Lakić
020 414 247
isidoral@ac.me