Podaci za prijavu projekata

 Ovo su podaci koji su neophodni prilikom uključivanja univerzitetskih jedinica u projekte, bilo u svojstvu koordinatora ili partnera. Budući da je Univerzitet Crne Gore jedinstveno pravno lice, ovi podaci vaze za istrazivače sa svih univerzitetskih  jedinica.

PIC (PARTICIPANT IDENTIFICATION CODE): 999836328

Pravno lice (legal entity):  JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE

Skracenica: UoM

VAT (PDV): ME3031039516  

Broj registracije: 02016702

Adresa: CETINJSKA 2, PODGORICA

Zvanican web-site: www.ucg.ac.me

Telefon: +382 20 414 209

Faks: +382 20 414 230

Osoba ovlastena za potpisivanje: Rektor UCG

E-mail: rektor@ac.me